Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 21:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett med skjegg

Litografi trykket i svart på middels tykt beige
Arket: 498x659 mm Motivet: 428x614 mm
papir Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1919. MM G 432. Sch nr. 503. Woll nr. 630.

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 21:30

Tilslag NOK 41 000

Self-portrait with Beard
Lithograph printed in black on medium thick cream paper
Sheet: mm Image: mm
Signed in pencil lower right: Edv. Munch
1919
MM G 432. Sch.no. 503. Woll no. 630.