Auksjon onsdag 18. juni 2003 kl 19:00
Rian, Johs.(1891-1981)
Den Hellige Frans preker til fuglene 1934

Akvarell og lakk på papir, oppklebet på papp
21x17
Signert og datert på pappen nede t.h.: J Rian 1934

Påtegnet på lapp på baksiden: Sienna, Galleri Akademi.

Utstilt:

Kunstnerforbundet, Oslo 1959, kat.nr. 412.

Vurdering
NOK 3 000

Auksjonert onsdag 18. juni 2003 kl 19:00

Tilslag NOK 3 400