Auksjon onsdag 19. november 2003 kl 21:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Bjørn

Litografi trykket i svart på tynt beige papir
Arket: 199x329 mm Motivet: 165x240 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1908-09
MM G 296. Sch.nr. 301. Woll nr. 331.

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert onsdag 19. november 2003 kl 21:00

Tilslag NOK 11 000

Bear
Lithograph printed in black on thin beige wove
Sheet: 199x329 mm Image: 165x240 mm
Signed in pencil lower right: Edv Munch
1908-09
MM G 296. Sch.no. 301. Woll no. 331.