Auksjon onsdag 19. november 2003 kl 21:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Liggende løvinne

Litografi trykket i svart på tynt gulhvitt papir
Arket: 202x355 mm Motivet: 170x235 mm
Usignert Påtegnet med blyant av kunstneren nede på arket: "Til Tiedemand til erindring om 42. 22-12-42"

1908-09
MM G 289. Sch.nr. 293. Woll nr. 325.
Doublert.

Vurdering
NOK 6 000–8 000

Auksjonert onsdag 19. november 2003 kl 21:00

Tilslag NOK 17 000

Reclining Lioness
Lithograph printed in black on thin cream wove
Sheet: 202x355 mm Image: 170x235 mm
Unsigned
Annotated in pencil by the artist in lower margin: "Til Tiedemand til erindring om 42. 22-12-42"
(To Tiedemand in remembrance of 42. 22-12-42).
1908-09
MM G 289. Sch.no. 293. Woll no. 325.
Laminated.