Auksjon onsdag 19. november 2003 kl 21:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Arkitekt Henrik Bull

Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt
Arket: 563x432 mm Motivet: 335x340 mm
papir
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1928
MM G 490. Woll nr. 685.

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert onsdag 19. november 2003 kl 21:00

Tilslag NOK 37 000

Architect Henrik Bull
Lithograph printed in black on medium heavy cream wove
Sheet: 563x432 mm Image: 335x340 mm
Signed in pencil lower right: Edv. Munch
1928
MM G 490. Woll no. 685.