Auksjon onsdag 19. november 2003 kl 21:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett med hatt I

Litografi trykket i svart på middels tynt beige
Arket: 500x375 mm Motivet: 202x185 mm
papir
Usignert

Påtegnet med penn nede t.h.: Selvportret av Edvard Munch
1927
MM G 456. Woll nr. 681.

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert onsdag 19. november 2003 kl 21:00

Tilslag NOK 20 000

Self-Portrait with Hat I
Lithograph printed in black on medium thin beige wove
Sheet: 500x375 mm Image: 202x185 mm
Unsigned
Annnotated with pen lower right: Selvportret av Edvard Munch (Self-portrait by Edvard Munch)
1927
MM G 456. Woll no. 681.