Auksjon lørdag 19. august 2000 kl 15:00
Rumohr, Knut(1916-2002)
Komposisjon i blått, rødt og gult 1974

Serigrafi, lysmål
54x71
Signert og datert nede t.h.: Knut Rumohr -74

Nummerert nede t.v.: 56/100

Vurdering
NOK 2 000

Auksjonert lørdag 19. august 2000 kl 15:00

Tilslag NOK 2 700