Auksjon tirsdag 16. desember 2003 kl 18:00
Ukjent, kunstner
Sagbruk i Nord Aurdal

Olje på plate
28x38

Påtegnet noe utydelig på baksiden av platen: ...af Nord Aurdal Norig.

Vurdering
NOK 1 500

Auksjonert tirsdag 16. desember 2003 kl 18:00

Tilslag NOK 1 400