Auksjon tirsdag 16. desember 2003 kl 18:00
Riis, Bendik(1911-1988)
Leif i stolen 1943

Olje på plate
46x38
Signert, datert og påtegnet med tittel nede: Bendik Riis december 1943 Leif i stolen

Auksjonert tirsdag 16. desember 2003 kl 18:00

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Usolgt