Auksjon tirsdag 16. desember 2003 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Norsk landskap

Radering
177x229 mm
Usignert. Bibliofilutgave.

1908. MM G 127. Sch.nr. 268. Woll nr. 298.

Vurdering
NOK 3 000–5 000

Auksjonert tirsdag 16. desember 2003 kl 18:00

Usolgt