Auksjon tirsdag 16. desember 2003 kl 18:00
Knoff, Johan(1935-)
Spillehall San Fransisco 1980

Olje på lerret
88x119
Signert og datert nede t.h.: Knoff 80

Datert og påtegnet med tittel, samt: "Gambling" på baksiden, på blindrammen.

Vurdering
NOK 7 000–9 000

Auksjonert tirsdag 16. desember 2003 kl 18:00

Usolgt