Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske og Moderne

Auksjon tirsdag 25. mai 2004 kl 18:00

Store Sal

Gløersen, Jakob (1852-1912)
Rødrev 1879

Olje på lerret
72x90
Signert og datert nede t.v.: J Gløersen -79

Auksjonert tirsdag 25. mai 2004 kl 18:00

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Tilslag NOK 72 000

LITTERATUR: Leif Østby: "Naturalismen", Norges billedkunst, bind 1, Oslo 1951.

Jacob Gløersen ble influert av den begynnende realismen, som før gjerne ble kalt naturalismen, i maleriet, da han oppholdt seg i München 1876-78. Maleren Erik Werenskiolds nøkterne virkelighetsbeskrivelse, etter innflytelse av Wilhelm Leibls strenge realisme, samt ifølge ham selv eventyrfortelleren P. Chr. Asbjørnsens tilforlatelige naturskildringer var inspirasjonskilder. Det var akkurat på denne tiden de nye strømningene begynte å gjøre seg markant gjeldende i kunsten i overgangen mellom sen-romantikk og realisme. Gløersen ville male naturen likefrem slik han så den, slik også Asbjørnsen og Werenskiold etter hans mening gjorde, i sin kunst i henholdsvis litteratur og maleri.
Gløersen er framfor alt skildreren av den østlandske granskog og livet der med jakt og kolbrenning og tømmerkjøring, med lett snødryss mellom granene eller i tett snødrev. Han ble en dreven snømaler. S. 318.
Her har han malt en rødrev på snøen ved en skigard. Man kan se at bildet er malt i denne overgangsfasen for reven er naturtro og realistisk malt, mens det at den akkurat synes å ha oppdaget en fallen kjøttmeis, gir bildet et litterært tilsnitt, typisk for tiden før.