Auksjon mandag 29. november 2004 kl 21:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Måneoppgang

Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt
Arket: 440-443x621 mm Motivet: 212x433 mm
papir Usignert

Påtegnet med blyant med dedikasjon nede t.v.: Til overlege Andreas Tanberg, hjerteligst fra Inger Munch. Okt. 46. Påtegnet med blyant nede t.h.: Fra "Alfa og Omega".
1908-09
Sch.nr. 311. Woll nr. 341.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert mandag 29. november 2004 kl 21:00

Tilslag NOK 54 000

Moonrise
Lithograph printed in black on medium heavy cream wove
Sheet: 440-443x621 mm Image: 212x433 mm
Unsigned
Annotated in pencil with dedication lower left: Til overlege Andreas Tanberg, hjerteligst fra Inger Munch. Okt 46. (To doctor Andreas Tanberg heartly greetings from Inger Munch. Oct 46.). Annotated in pencil lower right: Fra "Alfa og Omega". (From "Alpha and Omega").
1908-09. Sch.no. 311. Woll no. 341.