Auksjon mandag 29. november 2004 kl 21:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Portrett av modell

Kullstift på tynt hvitt Japan papir
407x255-261 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet på baksiden av innramming: "febr. 1984: Ifølge konservator J. Thurmann Moe sannsynlig tegnet 1912 ca. Blyanttegn. fra skissebok m. flere studier av "Mossepiken"/fru Onsager som også er modell for portrettmaleri."

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert mandag 29. november 2004 kl 21:00

Tilslag NOK 220 000

Portrait of a model
Charcoal on thin white Japan paper, 407x255-261 mm
Signed in pencil lower right: Edv Munch
Annotated on the back of the framing: febr. 1984: Ifølge konservator J. Thurmann Moe sannsynlig tegnet 1912 ca. Blyanttegn. fra skissebok m. flere studier av "Mossepiken"/fru Onsager som også er modell for portrettmaleri. (febr. 1984: According to curator J. Thurmann Moe probably drawn around 1912. Drawn in pencil from the sketchbook with more studies of "the girl from Moss"/Mrs. Onsager who is also model for portrait painting).