Auksjon torsdag 16. desember 2004 kl 18:00
Werenskiold, Erik(1855-1938)
Portrett av maleren Oluf Wold Thorne 1908

Kullstift på papir, lysmål
40x27
Signert og datert oppe t.v.: E W 1908

Påtegnet oppe t.v.: Thorne

Vurdering
NOK 3 000

Auksjonert torsdag 16. desember 2004 kl 18:00

Usolgt