Auksjon torsdag 16. desember 2004 kl 18:00
Munthe, Gerhard(1849-1929)
Stadsporten i Bergen 1898

Akvarell på papir, lysmål
33x22
Signert og datert nede t.v.: G. Munthe. 1898.

Avbildet: Hilmar Bakken: Gerhard Munthe, Oslo 1952, s. 150.

Utstilt:

Blaafarveværket 1988, kat.nr. 105.

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert torsdag 16. desember 2004 kl 18:00

Usolgt