Auksjon lørdag 16. april 2005 kl 16:00
Nerdrum, Odd(1944-)
Frigjøring

Olje på lerret
202x284
Usignert

Påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen. Påtegnet på lapp på baksiden: Odd Nerdrum Befreiung. Malt i 1974.

Utstilt:

Statens Kunstutstilling, Oslo 1974, kat.nr. 86.

Vurdering
NOK 1 200 000

Auksjonert lørdag 16. april 2005 kl 16:00

Usolgt

LITTERATUR: Even Hebbe Johnsrud, Gunnar Sørensen, Bjørn Melbye Gulliksen: Norsk maleri 70-tallet, avbildet s. 23.
Arild Haaland, red.: Odd Nerdrum Bilder, Oslo 1981, avbildet s. 52.
Jan-Erik Ebbestad Hansen: Odd Nerdrum Malerier, Oslo 1994, avbildet s. 81, detalj s. 83.

I og med ungdomsopprøret på 1970-tallet mot det etablerte og konvensjonelle borgerlige samfunn var det mange tabuer som ble brutt, blant annet på det seksuelle området. Odd Nerdrum var en opprører og en provokatør som ung kunstner, og brøt grenser for hva som kunne og burde fremstilles i maleriet. Den seksuelle revolusjonen reflekteres i flere av hans malerier fra denne tiden.
De mest kjente er "Frigjøring" fra 1974 og "Vår" fra 1977. I det første skildrer han et "moderne" samleie hvor en kvinne rir mannen. Både tittel og motiv knytter bildet til den seksual-politiske debatten. Skildringen av samleiet plasserer bildet innenfor tidens stormløp mot tabuene og kamp for retten til fri beskrivelse av kjønnsakten. På denne måten kan "frigjøring" både referere til en ungdommelig frigjort seksualitet så vel som til retten til å skildre denne seksualiteten. Men, og dette er utvilsomt et sentralt element i bildet, tittelen henviser også til kvinnefrigjøringen ved at kvinnen skildres som den aktive part. Ebbestad Hansen, s. 18.