Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
Omegas død

Litografi trykket i sort på tynt hvitt papir, opp
Arket: 456x649 mm Motivet: 307x515 mm
klebet på middels tykt beige papir
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

1908-09
Sch. nr. 326. Woll nr. 356.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 35 000

Omega's Death
Lithograph printed in black on thin white paper, laminated on medium heavy cream wove
Sheet: 456x649 mm Image: 307x515 mm
Signed in pencil lower right: E Munch
1908-09
Sch. no. 326. Woll no. 356.