Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinne som gjesper

Radering i sort trykket på tykt hvitt papir
Arket: 301-303x442 mm Motivet: 148x200 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

ca. 1916 (?)
Woll nr. 564.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 20 000

Woman Yawning
Etching printed in black on heavy white wove
Sheet: 301-303x442 mm Image: 148x200 mm
Signed in pencil lower right: Edv Munch
ca. 1916 (?)
Woll no. 564.