Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
På broen

Fargelitografi trykket i blått på tykt gulhvitt
Arket: 477x638 mm Motivet: 380x530 mm
papir med markert tekstur
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch
Påtegnet med blyant av trykkeren nede t.v.: No 3

1912-13
Sch. nr. 380. Woll nr. 416.

Vurdering
NOK 400 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 480 000

On the Bridge
Colourlithograph printed in blue on medium heavy cream wove, with a pronounced texture
Sheet: 477x638 mm Image: 380x530 mm
Signed in pencil lower right: Edv. Munch
Annotated in pencil lower left: No 3
1912-13
Sch. no. 380. Woll no. 416.