Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
Andreas leser

Olje på lerret, oppklebet på plate
258x313 mm
Usignert

Påtegnet på baksiden av platen: DETTE BILDE ER EN DEL AV EN GAVE FRA INGER MUNCH TIL FRU GRETE BERGRAV 1944 MALT AV EDVARD MUNCH OMK. 1883. O. DØRJE-HAUG

Utstilt:

Kunstnerforbundet, Oslo 1958, kat.nr. 2. Palazzo Reale, Palazzo Bagatti Valsecchi , Milano 1985-86, kat.nr. 4, avbildet i katalogen side 79, med tittel: Il fratello Andrea che legge sul sofa. Modums Blaafarveværk 1999, kat.nr. 2, avbildet i katalogen side 9.

Vurdering
NOK 500 000–700 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 525 000