Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
To mennesker. De ensomme

Radering trykket i sort på tykt beige papir
Arket: 307x443 mm Motivet: 153x215 mm
Usignert

Trykkerens signatur i blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. Påtegnet med penn på baksiden av arket: "Til hr. fullmektig Gaarder fra Inger Munch. 1945."
1894
Sch. nr. 20. Woll nr. 13 b VI.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 150 000

Two Human Beings. The Lonely Ones
Intaglio print printed in black on thick cream wove
Sheet: 307x443 mm Image: 153x215 mm
Unsigned
Annotated in pencil with the printer's signature lower left: O Felsing Berlin gdr.
Annotated in pen on the verso: Til hr. fullmektig Gaarder fra Inger Munch. 1945. (To Mr. Attorney Gaarder from Inger Munch. 1945.).
1894
Sch. no. 20. Woll no. 13 b VI.