Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
Marat og Charlotte Corday

Litografi trykket i sort på middels tynt beige
Arket: 703-706x568 mm Motivet: 525x520 mm
papir med håndkolorering i vannfarge i rødt, rødbrunt, grått, gult, grønt og orange av kunstneren
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

1930
Woll nr. 706. Identisk med eksemplaret avbildet i Wolls bok, men der feilaktig påtegnet på s. 415: "(Epstein Collection)".

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 350 000

Marat and Charlotte Corday
Lithograph printed in black on medium thin cream wove,
handcoloured in watercolour in red, brownish red, grey, yellow, green and orange by the artist
Sheet: 703-706x568 mm Image: 525x520 mm
Signed in pencil lower right: E Munch
1930
Woll no. 706. Identical with the one photographed in Woll's book, but there mistakenly annotated on page 415: "(Epstein Collection)".