Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett

Litografi trykket i sort på middels tykt beige
Arket: 589x450 mm. Motivet: 461x320 mm.
papir
Signert og datert med blyant nede t.h.: E Munch 96

Signert, som om kunstneren begynte å signere der, før han så at det ville bli opp ned, oppe t.v., altså på hodet, med blyant: E Mun
Påtegnet, likeledes på hodet, oppe t.v. med blyant: Sch No 3(?)1
Signert og datert i platen øverst som en bord: Edvard Munch - 1895.
1895
Sch. nr. 31. Woll nr. 37.

Vurdering
NOK 300 000–400 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 560 000

Self-Portrait
Lithograph printed in black on medium heavy beige wove
Sheet: 589x450 mm Image: 461x320 mm
Signed and dated in pencil lower right: E Munch 96
Signed, or the beginning of a signature upper left, as if the artist started to sign it there and then saw that it was upside down, in pencil: E Mun
Annotated upper left, likewise upside down, in pencil: Sch No 3(?)1
Signed and dated in the stone in an upper border: Edvard Munch - 1895.
1895
Sch. no. 31. Woll no. 37.