Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
Fra Nordmarka

Tusjlavering på beige papir
157x212 mm
Usignert Påtegnet antagelig av Inger Munch nede på arket: Edvard Munch. Fra Askerlandet. 1881.

1881-82
Påtegnet på baksiden av innramming: Til dr. Hilda Wefring fra Inger Munch. 1951.

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 56 000