Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
Modellstudie 1894

Radering trykket i sort på tykt beige papir
Arket: 473x348 mm Motivet: 261x184 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Trykkerens signatur i blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1894
Sch. nr. 9. Woll nr. 8.

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 120 000

Study of a Model
Intaglio print printed in black on thick cream wove
Sheet: 473x348 mm Image: 261x184 mm
Signed in pencil lower right: Edv. Munch
Annotated in pencil with the printer's signature lower left: O Felsing Berlin gdr.
1894
Sch. no. 9. Woll no. 8.