Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:00
Thaulow, Frits(1847-1906)
Vinter i Montreuil-sur-Mer 1894

Olje på plate, oppklebet på lerret
51x66
Signert og datert nede t.h.: Frits Thaulow 94.

Stempel på baksiden av lerretet: "Fritzes Hovbokhandel". Her ble det også i årtier drevet kunsthandel i Stockholm.

Vurdering
NOK 300 000–400 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:00

Tilslag NOK 280 000

Da Frits Thaulow slo seg ned i Frankrike i juli 1892, bodde han først i Etaples ved Kanalkysten, som var et kjent oppholdssted for malere fra mange ulike nasjoner. På en tur litt innover i landet langs elven Canche, kom han i september til Montreuil-sur-Mer, som han forelsket seg i. Denne maleriske landsbyen var også et tilholdssted for tallrike malere. Det første oppholdet varte bare noen måneder, men han kom tilbake i 1893 og bodde der sammenhengende fra juni 1893 til mars 1894. Alexandra Thaulow har gitt en skildring av oppholdet i boken "Mens Frits Thaulow malte" fra 1929, s. 42-50. Tidlig i 1894 falt det sne i Montreuil, og Thaulow, som er kjent for sine norske vinterbilder, malte gjerne sne i Frankrike også. Her har han malt en av de bratte gatene som går opp mot citadellet i festningsbyen med enkle enetasjes bygninger, sett ovenfra slik at man får utstyn over den snedekte egnen. Frits Thaulow har malt noen få bilder fra disse gatene, der de estetiske referansene mest er til den franske maleren Jean-Charles Cazin (1841-1901), og som det er sannsynlig at han traff personlig under Verdensutstillingen i Paris i 1889.

Takk til Vidar Poulsson for opplysninger om bildet.

Vidar Poulsson har samlet postkort, trykket etter fotografi, fra tidlig på 1900-tallet, fra steder i Frankrike Thaulow oppholdt seg. Ofte viser postkortene karakteristiske utsyn fra de forskjellige stedene, som kunstneren, den gang han var der, også gjerne benyttet seg av ved valg av motiv. Det gjør identifisering av maleriene lettere, både med hensyn til stedsbestemmelse og datering, og kan i tillegg si noe om Thaulows reiserute. Her gjengis et postkort fra Montreuil-sur-Mer, med utsyn oppover en av de bratte gatene sett fra byen mot citadellet.