Auksjon onsdag 14. juni 2006 kl 18:00
Dahl, Johan Christian(1788-1857)
Skipbrudd ved klippekyst 1819

Radering
18,5x21,5
Signert og datert i platen nede t.v.: Dahl 1819.

Påtegnet med dedikasjon fra kunstneren med penn nede på arket: "Hr. (?) Cand. Juris. F. C. Bornemann Hilsen (?) Ærbødigst fra JDahl Dresden d. 28. May 1835." Dahl har laget 4 streketsninger.

Vurdering
NOK 8 000–10 000

Auksjonert onsdag 14. juni 2006 kl 18:00

Tilslag NOK 5 000