Auksjon tirsdag 28. november 2006 kl 19:00
Werenskiold, Erik(1855-1938)
Gutt som fisker 1879

Olje på plate
20x14
Signert og datert nede t.h.: EW. 79

Påtegnet noe utydelig på baksiden av platen: "Presthagen" (?).

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert tirsdag 28. november 2006 kl 19:00

Tilslag NOK 170 000