Auksjon tirsdag 14. november 2000 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Portrett av Sigbjørn Obstfelder

Radering,
35,9x27,9
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch Signaturen er overskrevet, muligens av en annen enn kunstneren.

Påtegnet av kunstneren med blyant nede t.h.: Avant lettre
Sch.nr. 88, MM G 48. Fra 1897.
Registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 40 000

Auksjonert tirsdag 14. november 2000 kl 19:00

Tilslag NOK 28 000