Auksjon tirsdag 27. november 2007 kl 18:00
Balke, Peder(1804-1887)
Landskap med sag og fossestryk 1840

Olje på lerret
54x66
Signert og datert nede t.v.: Balke 1840.

Angivelig fra Nydalen, Christiania.

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo 1954, utenom katalog.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2007 kl 18:00

Tilslag NOK 90 000

LITTERATUR: Magne Malmanger: "Maleriet 1814-1870. Fra klassisisme til tidlig realisme", Norges kunsthistorie, Oslo 1981, bind 4, s. 126-293.

Det er mulig at naturscenen i bildet er fra Akerselven i og med at Balke ofte malte herfra omkring 1840. Komposisjonen er bygget opp med mørke, skogkledde åser på hver side som leder blikket mot senter for interessen, fossen og sagbruket. Kontrastene i bildet mellom lys og skygge er ikke dramatiske på romantisk vis, her er han ennå godt …forankret i den dekorative tradisjon fra 1700-årene… Nå hadde Balke fra det foregående århundre ikke bare overtatt en kultivert, om enn konvensjonell, billedform, men også et blikk for det som var topografisk interessant, enten ved naturens egen eller ved menneskenes verk. S. 188. Det er typisk for Balkes kunst i denne perioden at han interesserte seg mer for stedet enn for naturen omkring. Naturen kan være temmelig summarisk malt, som her med de store stenene i forgrunnen, som virker som repoussoir. Balke har gitt en enkel og sjarmerende topografisk skildring av motivet.