Auksjon tirsdag 27. november 2007 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Harpyie

Radering trykket i svart på middels tynt gulhvitt
Arket: 405-412x333-337 mm Motivet: 285x217 mm
papir
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur i blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
Påtegnet på baksiden med penn: "Tilhører Kunstnerforeningen 16-9. 1974. "Munch-Museet" (stempel) Jan Thurmann-Moe. Tekn. konservator."
1894
Sch. nr. 4. Woll nr. 4.

Vurdering
NOK 500 000–700 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2007 kl 19:00

Tilslag NOK 540 000