Auksjon tirsdag 27. november 2007 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Det syke barn I

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 444-446x355-372 mm Motivet: 361x269 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1894
Sch. nr. 7. Woll nr. 7 VI.

Vurdering
NOK 800 000–1 000 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2007 kl 19:00

Tilslag NOK 800 000