Auksjon tirsdag 27. november 2007 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kortspillere i Elgersburg

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 232x316 mm Motivet: 162x202 mm
Sekundær signatur med blyant nede t.h.: E. Munch

1905-06
Sch. nr. 240. Woll nr. 265.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2007 kl 19:00

Tilslag NOK 82 000