Auksjon mandag 24. november 2008 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett

Litografi trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 501-504x387-390 mm
Motivet: 455-462x315-320 mm
Signert og påtegnet med dedikasjon fra kunstneren med penn nede t.h.: Til Fru Hammer venligst fra E M 1896

1896 er blitt rettet fra 1895. Påskriften er etter all sannsynlighet av yngre dato enn 1895/96.
1895
Sch. nr. 31. Woll nr. 37 II.

Vurdering
NOK 700 000–900 000

Auksjonert mandag 24. november 2008 kl 19:00

Tilslag NOK 420 000 med forbehold