Auksjon mandag 24. november 2008 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Tøytørk i Travemünde

Radering trykket i svart på tynt beige papir
Arket: 328x404 mm Motivet: 206-208x265-270 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1904
Sch. nr. 215. Woll nr. 248.

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert mandag 24. november 2008 kl 19:00

Usolgt