Auksjon mandag 1. desember 2008 kl 18:00
Thaulow, Frits(1847-1906)
Bondegård i Bretagne, aften

Olje på lerret
38x46
Signert nede t.v.: Frits Thaulow.

Påtegnet på lapp på baksiden, på blindrammen: "Fritz Thaulow (Bondega)ard i Bretagne. Aften. Sign. 38x45.". Malt ca. 1901.

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert mandag 1. desember 2008 kl 18:00

Tilslag NOK 34 000