Auksjon mandag 1. desember 2008 kl 18:00
Andersen, Harald Oscar(1836-1871)
Fjordlandskap med folkeliv 1860

Olje på lerret
66x85
Noe utydelig signert og datert nedet t.h.: H Andersen 60

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert mandag 1. desember 2008 kl 18:00

Usolgt