Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske, del 1

Auksjon mandag 25. mai 2009 kl 18:00

Store sal

Tidemand, Adolph (1814-1876)
Studiehode

Olje på lerret, oppklebet på plate
38,5x33
Signert nede t.v.: AT

Påtegnet på baksiden av platen: "Studie malet af Professor Ad. Tidemand. Tilhører efter Edv. Grieg og hustrus død, Ad, eller Constance Tidemand.".

Auksjonert mandag 25. mai 2009 kl 18:00

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Tilslag NOK 44 000

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker, Christiania 1878.
Jan Askeland: Adolph Tidemand og hans tid, Oslo 1991.

Lorentz Dietrichsons bok om Adolph Tidemand fra 1878 er den mest omfattende over Tidemands arbeider som hittil er utgitt. Hans fortegnelse er grundig, men han skriver selv at det er en del tegninger og studier som har unnsluppet ham, for Tidemand skjenket flere slike som gaver hist og her, både i Norge og i Tyskland.
Mange arbeider i fortegnelsen til Dietrichson er vanskelig å identifisere fordi opplysningene om dem er på et minimumsnivå, på noen står det for eksempel bare: Studiehoved. Målene og andre kjennetegn som kunne gi en sikker identifikasjon mangler. Det er med andre ord ikke mulig i dag å si om denne studien er med i Dietrichsons fortegnelse eller ikke.

Dette studiehodet er antagelig malt under Adolph Tidemands elevtid i Düsseldorf i 1837 til 1841.
Etter å ha vært elev ved kunstakademiet i København fra 1832-1837 reiste Adolph Tidemand til Düsseldorf og kom frem i oktober 1837. Han kom ikke inn på det populære kunstakademiet i Düsseldorf med en gang, i første omgang kom han bare inn på tegneundervisning om kvelden i modellklassen.

Tidemand leide seg et rom, hvor han sammen med en tysk kunstner malte studiehoder. Askeland, s. 53.

Tidemand ville gjerne inn i en malerklasse, hvor han kunne få male i olje. Han forteller i sine erindringer:

En Aften da Prof. Hildebrandt corrigerede i Modelskolen og udtalte sig gunstig om min Tegning, tog jeg Anledning til at spørge ham om det var mulig at faa en Plads i hans Klasse. Han svarede mig at den var ganske besat og han vente flere av sine Elever tilbage, som vare bortreiste. Om han da tilbød at jeg viste ham et Studiehoved jeg havde malet. Han sagde jeg kunde komme Dagen efter. Dette gjorde jeg ogsaa og han syntes saa godt om mit Arbeide at han sagde jeg kunde strax faa Plads hos ham. Jeg var nu meget lykkelig, da Hildebrandts Arbeider tiltalte mig meget ved deres enkle naturlige, Farve og Opfatning. Det Studiehoved, hvorpaa jeg blev antaget er det, som af min Broder Emil er skjænket til National-Galleriet i Christiania, en gammel Mand med langt graat Skjæg. Askeland, s. 54.

Studiehodet fra 1837 er 49,5x44,5 cm. Figuren er halvt vendt mot høyre og hodet trer frem i lyset mot en diffus, mørk bakgrunn. Modellen med langt, hvitt hår og skjegg er kledd i en fløyelskappe med dype foldekast over skulder- og brystparti.
Studiehodet vi har med er omtrent 10 cm mindre både i høyde og bredde i forhold til det som Tidemand kom inn på akademiet med. Figuren, skjønt mye yngre, trer frem på samme måte, halvt vendt mot høyre, med hodet som trer frem i lyset mot en mørk bakgrunn. Her har modellen brunt, bølgete hår og langt brunt skjegg og er kledd i en ullkappe med hette, som kan være en munkekutte, med dype foldekast over brystpartiet.

På denne tiden sto fremdeles historiemaleriet høyt i kurs ved akademiet, og Tidemand hadde tatt mål av seg til å bli historiemaler. I en studie som denne kan den relativt unge mannen med helskjegg ikledd kappe synes å ha vært tiltenkt en rolle i en større komposisjon. Det er et brystbilde, så vi ser bare øvre del av kappen, men den synes å kunne være arrangert for å gi et historisk tilsnitt til motivet.
Med de varme brunlige toner og de skarpe kontrastene mellom lys og skygge, fremstår studien som inspirert av den typiske tyske romantikk.