Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske, del 1

Auksjon mandag 25. mai 2009 kl 18:00

Store sal

Munch, Jacob (1776-1839)
Portrett av kjøpmann Christian Stub Myhre og frue

Olje på lerret
33x28
Usignert
Angivelig Jacob Munch

2 stk selges samlet, pendanter. Påtegnet på lapp på baksiden av mannsportrettet: "Kjøbmann Christian Stub Myhre, Skeen f. 1800 død 1864", og på kvinneportrettet: "Mathilde Christiane Munch f 1815 død 1891 datter av stiftsprost Edvard Munch i Kristiania, og søster av historikeren P.A. Munch. Gift med kjøbmann Christian Myhre."

Auksjonert mandag 25. mai 2009 kl 18:00

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Tilslag NOK 17 000