Auksjon mandag 25. mai 2009 kl 18:00
Werenskiold, Erik(1855-1938)
Fra Telemark 1884

Kullstift på beige tykt papir, lysmål
76x97
Signert og datert nede t.v.: Erik Werenskiold -1884.

Proveniens: Har vært eiet av samme familie siden den ble kjøpt av kunstneren i 1884. Replikk av maleriet: "Fra Telemark 1883", som ble innkjøpt til Nasjonalgalleriet i 1884 fra kunstneren.

Vurdering
NOK 500 000

Auksjonert mandag 25. mai 2009 kl 18:00

Tilslag NOK 620 000

Solgt for NOK 620 000

LITTERATUR: Knut Berg: ”Naturalisme og nyromantikk 1870-1900”, Norges kunsthistorie, Oslo 1993, bind 1, s. 351-499.

Dette motivet er et hovedverk blant Erik Werenskiolds motiver. Somrene 1883-85 oppholdt Erik Werenskiold seg med familie på gården Lindem på Gvarv i Telemark. Disse somrene malte han noen av sine aller mest kjente bilder, og motivet Fra Telemark, eller som det før ble kalt Telemarksjenter, er ett av dem.

Erik Werenskiold ble allerede under sin studietid i München inspirert av det nye franske friluftsmaleriet. Man ville ikke lenger male oppkonstruerte scener satt sammen i atelierene, man ville ut å male virkeligheten så sant og ærlig og selvopplevd som mulig. Erik Werenskiold hadde mulighet for å se fransk kunst på en stor internasjonal kunstutstilling i München i 1879, og de franske strømningene ble også formidlet via tyske kunstnere.

Werenskiold arbeidet med temaet figur i landskap i mange år.

Kontakten mellom folk og natur, mennesker i natur, kom til å prege meget av Werenskiolds kunst i 80-årene. Det rene landskap møter vi sjelden hos ham i denne perioden. Figurer i friluft var et malerisk problem som opptok tiden. Figurene var ikke lenger bare en staffasje, eller landskapet et akkompagnement til en figurscene. Gjennom et studium av lyset søkte friluftsmalerne å skape et samspill mellom mennesker og natur, og det var vel på dette område at Werenskiold fikk størst utbytte av kontakten med fransk kunst. Berg, s. 411.

Den franskinspirerte realistiske stilen ledet ham inn på den nasjonale linjen han fant frem til i 1880-årene, som kom til å bli et program for hans kunst. Den norske nasjonale linjen var viktig under denne nasjonsbyggingens tid. Også oppgaven med å illustrere eventyr av P. Chr. Asbjørnsen ledet ham i denne retning. Når han, som her i denne tegningen, inkorporerer sine store figurer i landskapet på en naturlig og liketil måte, er det:

…bevisst for å fremheve sammenhengen mellom natur og mennesker. Det er norsk natur som har skapt den norske folkekarakter. Berg, s. 438.