Auksjon mandag 25. mai 2009 kl 18:00
Diriks, Edvard(1855-1930)
Skrivergården i Drøbak 1882

Olje på mahogniplate
37x57
Signert og datert nede t.v.: Diriks. 82.

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Auksjonert mandag 25. mai 2009 kl 18:00

Tilslag NOK 50 000

LITTERATUR: Leif Østby: ”Fra Adolph Tidemand til Nikolai Astrup”, Norges billedkunst, Oslo 1951, bind 1, versjon av Skrivergården i Drøbak fra 1880 avbildet s. 258.
Leif Østby: ”Diriks, Karl Edvard”, Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, s. 487-490.

Edvard Diriks utdannet seg først som arkitekt og viser ofte i sine malerier en sans for bygningstekniske detaljer. Han debuterte som maler i 1879.

Ved siden av Thaulow er Diriks i 1880-årene vår mest solide hovedstadsskildrer, men han malte også utenfor byen. Drøbak oppdaget han alt omkring 1880 og malte der et av sine beste arbeider, ”Skrivergården i Drøbak” (1882). Østby 1982, s. 488.

Østby refererer antagelig til det maleriet vi har med fra 1882, men Diriks malte også en annen versjon av dette motivet i 1880, avbildet i Norges Billedkunst, likeledes omtalt av Leif Østby:

Også i et bilde som ”Skrivergården i Drøbak” (1880) minner i selve avskjæringen av motivet mye om Thaulows ”Herresete” fra 1882, (se vår katalog Grev Wedels Moderne og Klassiske auksjon høsten 2006, da vi solgte dette maleriet av Frits Thaulow: Gammelt herresete på Grünerløkken 1882, kat.nr. 20) men i den småprikkete, korthogne behandling særlig av lauvverk og forgrunn finner vi allerede her en antydning til den djerve og temperamentsfulle penselføring som senere skulle bli så karakteristisk for Diriks. Østby 1951, s. 259.