Auksjon mandag 25. mai 2009 kl 18:00
Eckersberg, Johan Fredrik(1822-1870)
Sommerlandskap med mann i robåt 1866

Akvarell og pastell på papir, lysmål
30x35
Signert og datert nede t.h.: JF Eckersberg Juli 1866.

Antagelig utsyn mot Kolsåstoppen eller Skaugumåsen. Proveniens: Har tilhørt Johan H. Stenersens samling.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert mandag 25. mai 2009 kl 18:00

Tilslag NOK 26 000

LITTERATUR: Sigurd Willoch: ”Eckersberg, Johan Fredrik”, Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, s. 525-528.

Sommeren 1854 kom Eckersberg hjem fra Madeira, hvor han hadde vært i to år for å prøve å kurere en lungesykdom. Om høsten reiste Eckersberg igjen til Düsseldorf, hvor han før hadde vært elev av Gude fra 1843 til 1846. Denne gang ble han der til 1856. Det fremgår i brev at Eckersberg ønsket å bli i Düsseldorf som så mange andre norske malere. Trolig var det hans dårlige helse som drev ham hjem igjen. Han ble nå boende i Christiania, i sommermånedene gjerne ved Sandvika. …

Mange så med bekymring på den fortyskning av det norske maleri som fant sted i 1850-årene. Det ble derfor sett på som en kamp for en selvstendigere norsk kunst da Eckersberg i 1859 åpnet en malerskole i Lille Grensen i Christiania. Den kom til å tjene som et kunstakademi i lite format i nær tilknytning til Tegneskolen. … Eckersberg har utvilsomt sett det som et mål å gi unge talenter et grunnlag før de reiste ut, som stilte dem sikrere overfor de påvirkningene de møtte enn tilfellet hittil hadde vært. Hans omsorg for elevene, som ofte kom fra små kår, kommer tydelig fram av Ekcersbergs anbefalinger og innstillinger. Ekcersbergs lærervirksomhet synes å være blitt fullt ut verdsatt av både offentligheten og elevene. Et stort antall av de malere som gjorde seg gjeldende den følgende mannsalder gikk ut fra Eckersbergs skole. S. 526.