Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske, del 1

Auksjon mandag 25. mai 2009 kl 18:00

Store sal

Fjell, Kai (1907-1989)
Natt 1956

Olje på lerret
60x70
Signert og datert nede t.v.: Kai Fjell -56

Påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen.

UTSTILT:

Henie Onstad Kunstsenter 1977, utenom katalog.

Auksjonert mandag 25. mai 2009 kl 18:00

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Tilslag NOK 160 000

LITTERATUR: Oscar Thue: ”Fjell, Kai Breder”, Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, s. 649-652.

I Kai Fjells malerier fra etterkrigstiden finnes tendenser til en fastere og klarere utformning av figurene, som kan få et preg av kjølig fjernhet. … Noen av dem preges av en stram dekorativ forenkling i store ubrutte fargeplan, …. S. 650.

Det er tilfelle i dette bildet med enstonige fargeflater, hvor kvinnene og treverandaen de sitter på synes å smelte sammen til et hele. Det er mørke farger, men med varme farger innimellom som lyser opp i natten. Selv med flasker og glass på et kafé-lignende bord med oppslått parasoll, synes inspirasjonen fra norsk folkekunst, som går som en rød tråd gjennom Kai Fjells verk, også å avtegne seg i dette maleriet.