Auksjon mandag 31. mai 2010 kl 20:00
Skredsvig, Christian(1854-1924)
Gjeterpiker ved bålet i Grez

Olje på mahogniplate
27x35
Signert nede t.v.: Skredsvig.

Antagelig malt ca. 1885.

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert mandag 31. mai 2010 kl 20:00

Tilslag NOK 46 000

LITTERATUR: Victor Plahte Tschudi: Brevkunstneren. Christian Skredsvig i Roma og Paris, Andresen & Butenschøn, Oslo 2009.

Christian Skredsvigs Gjeterjenter ved bålet i Grez er en liten sensasjon, for bildet har inntil i dag vært ukjent for de fleste. Det vil si, man har visst når det ble malt: I et brev til sin svigerfar Frithjof Plahte, datert Paris, 20. mars 1885, tegner Skredsvig en liten skisse av dette maleriet, og forteller at det er på vei til Antwerpen. (Se foto i katalog). Bildet var altså utført og klart til utsendelse – men der stopper også sporene.

Foranledningen er mer kjent. Skredsvig bodde i Paris og hadde vunnet en ettertraktet gullmedalje på Salonen i 1881. Samme høst – samt de to påfølgende – reiste han til landsbyen Grez-sur-Loing sør for Paris hvor nordiske og franske kunstnere slo seg ned og skildret landskapet. Slik sett er det ingen overraskelse at Skredsvigs gjeterjenter minner om lignende arbeider av Jean-François Millet som også hadde malt i dette området.

Det er imidlertid lite trolig at det var i Grez auksjonsbildet ble utført. Gjeterjenter er nemlig et motiv Skredsvig ofte gjentar i disse årene, og bildet har en direkte forløper i et større maleri fra 1881. Likevel er det ingen tvil om at de to tankefulle kvinnene, og bølingen som slår seg til ro i skumringen, er karakteristisk for Grez-perioden, og for Skredsvigs nye interesse for virkningene av lys og årstidsvariasjoner. Dette vendepunktet skulle føre til de kjente stemningsbildene fra Fleskum og omegn etter hjemkomsten til Norge i 1885.

Victor Plahte Tschudi

Takk til Dr.art. Victor Plahte Tschudi for tekst til bildet.