Auksjon mandag 29. november 2010 kl 20:00
Kjær, Anders(1940-)
Nysne

Olje på lerret
105x145
Signert nede t.h.: Kjær

Signert, datert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden, på blindrammen: ""Nysne" (110x150 cm) Anders Kjær 1990".

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert mandag 29. november 2010 kl 20:00

Tilslag NOK 42 000