Auksjon tirsdag 7. juni 2011 kl 20:00
Dahl, Johan Christian(1788-1857)
Skibbrudd 1819

Radering, lysmål
14x17
Signert og datert i platen nede t.v.: JDahl 1819.

I et utspart felt i passepartout, antagelig bevart fra tidligere innramming, en påtegnelse med dedikasjon med blyant fra kunstneren: "Til Gr Krog - som Ærindring om Julaften i Dresden d. 24 Decbr 1836 fra Eders Lunsemand (?) JDahl".

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Auksjonert tirsdag 7. juni 2011 kl 20:00

Usolgt