Auksjon mandag 31. oktober 2011 kl 18:00
Lund, Bernt(1812-1885)
Utsyn over Christiania fra Sinsenbakken 1846

Olje på lerret
82x126
Signert og datert nede på midten: B. Lund 1846.

Påtegnet med tittel på plakett på rammen.
Forstuen.

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert mandag 31. oktober 2011 kl 18:00

Tilslag NOK 480 000

Solgt for NOK 480 000

Dette vide utsynet over landskapet med sine kraftige kontraster mellom lys- og skyggepartier understøttet av mektige skyformasjoner, leder vårt blikk innover i bildet med byen i det fjerne. Forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn danner et harmonisk hele, som avslører komposisjonen som et typisk romantisk landskapsmaleri.