Auksjon mandag 28. november 2011 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Søstrene Meissner

Fargelitografi trykket i brunt og blågrønt på tynt
Arket: 371-376x455-458 mm Motivet: 255x310 mm
gulhvitt papir, doublert Signert i dedikasjonen med blyant nede t.h.: Edvard Munch

Påtegnet med blyant nede t.h.: "A Monsieur le Poete Emanuel Goldstein de son ami le grand Peintre artist Edvard Munch chevalier de Olavs Orden premier classe". Emanuel Goldstein (1862-1921) var en dansk dikter. Edvard Munch ble tildelt St. Olavs orden i 1909. (Senere på sin 70-årsdag i 1933 ble Edvard Munch tildelt Storkorset av St. Olav).
1907-08
Woll nr. 296.
Sjeldent trykk, bare to eksemplarer i Munch-Museet, bare dette ene kjent i privat eie.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert mandag 28. november 2011 kl 19:00

Usolgt