Auksjon torsdag 7. juni 2012 kl 20:00
Rose, Knut(1936-2002)
Ibsenmappe: Gengangere

Litografi
73x53
Mappen består av tekst, og 30 original-litografier hvorav 15 er signert nede t.h.: Knut Rose, samt påtegnet og nummerert nede t.v.: EA 7/20.

4. bind i Henrik Ibsen-serien. Utgitt av: Edouard Weiss, Paris 1988. Originalforpakningen medfølger merket: Rose EA 7/20.

Vurdering
NOK 30 000–50 000

Auksjonert torsdag 7. juni 2012 kl 20:00

Tilslag NOK 46 000